Post: : Admin

Như tin Phật học đời sống đã đưa, sự kiện Kỷ niệm 60 năm thành lập Chùa Pháp Hoa (Phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông), ngày hôm nay 05/12/2017 các chương trình nằm trong chương trình Đại lễ kỷ niệm tiếp tục với Lễ thượng Đại tràng phan, nghinh phan Sơn thủy, khai kinh bạch Phật, thỉnh Tiêu Diện Đại sĩ, Đề vị thỉnh chư hương linh, tuyên sớ cầu siêu và bạt độ chư hương linh.Tin liên quan:

>>Triển lãm, mừng thọ, buffet chay kỷ niệm 60 năm thành lập Chùa Pháp Hoa
>>Sắp tới Kỷ niệm 60 năm thành lập Chùa Pháp Hoa - Đăk Nông

Chứng minh đàn tràng có: Hòa thượng Thích Châu Quang-Trưởng BTS PG tỉnh Đăk Lăk; Hòa thượng Thích Minh Tâm-pháp sư; Thượng Tọa Thích Lương Nguyên-sám chủ đàn tràng cùng quý chư tôn đức trong Ban kinh sư.


Vào lúc 6 giờ 30 sáng, Chư tôn đức trong Ban kinh sư cùng Bổn tự đã trang nghiêm tác lễ thượng phan Sơn thủy, bắt đầu cho lễ Cầu siêu bạt độ chẩn tế âm linh cô hồn cho thập thương bá tánh ký danh cầu siêu thân nhân cữu huyền thất tổ.

Bản tin Kỷ niệm 60 năm thành lập Chùa Pháp Hoa - Đăk Nông

Cung nghinh Hòa thượng chứng minh quang lâm đàn tràng.

Bản tin Kỷ niệm 60 năm thành lập Chùa Pháp Hoa - Đăk Nông

Đại đức trụ trì cùng Ban hộ trì Tam Bảo trong giờ phút Khai kinh Đàn tràng

Bản tin Kỷ niệm 60 năm thành lập Chùa Pháp Hoa - Đăk Nông

Thượng tọa Thích Lương Nguyên sám chủ sái tịnh đàn tràng

Bản tin Kỷ niệm 60 năm thành lập Chùa Pháp Hoa - Đăk Nông

Hòa thượng Thích Châu Quang, Chứng minh BTS PG tỉnh Đắk Nông niêm nhang Bạch Phật khai kinh

Ban nhạc lễ cung đình Huế

Đến 2 giờ chiều, buổi lễ cầu siêu tiếp tục với chương trình tuyên sớ cầu siêu cho các hương linh đăng ký trong đàn tràng đợt này.

Vào lúc 6 giờ 30 tối, Hòa thượng thượng Minh hạ Tâm, khai thị cho chư hương linh trước giờ chính thức tác lễ Cầu siêu bạt độ.

Trai đàn bạt độ

Bản tin Kỷ niệm 60 năm thành lập Chùa Pháp Hoa - Đăk Nông

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 19 tháng 10 năm Đinh Dậu, chương trình lễ chính thức Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập chùa Pháp Hoa sẽ diễn ra tại hội trường chính ngay tại sân chùa. Ban truyền thông sẽ tiếp tục đăng tải hình ảnh, quý vị nhớ cập nhật đón xem.


Xuân Đào-Hữu Thiện-Nguyễn Thắng