Post: : Admin

Bản nhạc Matsuri tuyệt đỉnh của Kitaro, bạn có thể sử dụng trong âm nhạc Phật giáo. Ông Kitaro người Nhật, sử dụng nhạc cụ đặc biệt là trống Bát Nhã và các loại nhạc cụ khác
Những hình ảnh chơi nhạc cụ của Kitaro

 Kitaro

 Kitaro Kitaro Kitaro Kitaro Kitaro