Post: : Admin

Một mùa lễ dâng y Kathina lại về nơi tâm người con Phật tạo nên nét đẹp tâm linh vô giá trên tinh thần Chánh Pháp.Bài tác bạch dâng Y Cathina

Bài tác bạch dâng Y Cathina

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đệ tử chúng con xin thành kính đê đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo uy linh tối thượng với tấm lòng thành kính và tôn vinh cao cả. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa chư quý Phật tử gần xa thân mến. Một mùa lễ dâng y Kathina lại về nơi tâm người con Phật tạo nên nét đẹp tâm linh vô giá trên tinh thần Chánh Pháp.


Hạ tàn hoa lá đổi thay.

Thu về lộng gió hương bay ngát rừng.
Dâng y tự tứ đón mừng.

Ngày xuân Phật Giáo tưng bừng khắp nơi.


Thời gian thấm thoát thoi đưa,xuân hạ thu đông, bốn mùa tuần hoàn đó là quy luật của tạo hóa, thiên nhiên,của đất trời bao la vĩ đại để rồi mùa xuân chánh pháp lại về nơi tâm các hàng đệ tử chúng con. 


Đại lễ dâng y Kathina là một thiện duyên cao quý để những người con Phật nối gót theo bước chân Như Lai vĩ đại trong việc thực hành giáo Pháp và thể hiện tinh thần phát huy việc hộ trì Tam Bảo bằng những hành động thiết thực, thiện lành, đem lại sự an vui đến tự thân và lợi ích tha nhân. Chúng con luôn tôn kính Phật, Pháp, Tăng với lòng ngưỡng kính và biết ơn vô bờ bến. Tri ân Đức Phật vì đã khai sáng giáo Pháp, tri ân Pháp Bảo vì đây là linh đơn diệu dược chữa trị tâm bệnh phiền não của chúng sanh hữu duyên, tri ân Tăng Bảo vì các Ngài là các hàng sứ giả Như Lai hoằng dương Chánh Pháp.


Chính vì lẽ đó,thiện duyên chín mùi, hôm nay chúng con vâng tập về nơi đây, chùa Phước Lâm là trụ xứ của Đại Đức Thích Phước Toàn:

-Tiến Sĩ Phật học tại Ấn Độ
-Giảng viên học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP HCM.

-Trưởng ban tổ chức đại lễ ngày hôm nay.


Để tạo dựng thiện nghiệp công đức làm hành trang mang theo trong tháng ngày luân hồi sinh tử và xem đây là kim chỉ nam trong đời sống thường nhật. Nhằm hướng đến ánh sáng của từ bi và trí tuệ bao la an lành trong chánh Pháp vi diệu được khai sáng bởi đức từ phụ Thích Ca, bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác vĩ đại cao quý hơn tất cả thiên nhân. Và duyên lành với chánh Pháp là thiện duyên cao quý nhất trong các nhân duyên trên nhân thế. 


Với nguyện ước được giải thoát khỏi khổ đau trong sinh tử luân hồi xem đây là mục tiêu cao quý của con đường phạm hạnh, trong niềm hân hoan vô bờ bến, chúng con xin dâng đến chư tăng là những bậc hoằng truyền chánh pháp những điều tốt đẹp nhất với những món tứ sự thể hiện tinh thần hộ trì Tam Bảo. Đại lễ dâng y là nét đẹp truyền thống tốt đời đẹp đạo đã để lại trong tâm chúng con những ấn tượng khó phai theo năm tháng đó chính là những nụ cười hạnh phúc an vui khi tâm được an trú trong những điều thiện lành cao đẹp.


Đến đây chúng con không biết nói gì hơn, xin kính chúc chư đại đức tăng ni pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, bồ đề tâm viên thành để các Ngài mãi là bóng cổ thụ cho chúng con nương bóng tu hành y theo chánh Pháp, nguyện cầu thế giới hòa bình,chúng sanh an lạc, con người mãi yêu thương nhau trong ánh hào quang nhiệm màu của Giáo Pháp được khai sáng bởi Đức Thế Tôn.


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Thiên An