Post: : Admin

Bài mẫu phát nguyện của tân trụ trì. Phát nguyện nhận nhiệm vụ của vị thầy trụ trì một ngôi chùa nào đó, thì phát nguyện tu tập truyền bá chánh pháp, hướng dẫn bà con Phật tử địa phương đi đúng đường lành. Bài phát nguyện của tân trụ trì

PHÁT NGUYỆN CỦA ĐẠI ĐỨC TÂN TRÚ TRÌ CHÙA PHẬT HỌC ĐỜI SỐNG

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh
Ngưỡng bạch Hòa Thượng Bổn Sư.
Kính bạch Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng – Ni
Kính thưa Quý cấp Chính Quyền
Thưa toàn thể Thiện Nam, Tín Nữ gần – xa.


Hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm, trần đầy đạo tình hoan hỷ. lễ chính thức Bổ Nhiệm Trú Trì Chùa Phật học đời sống
Con là Tỳ Kheo: Thích Đại Viên pháp hiệu: Đại Ngộ vô cùng vinh dự xen lẫn xúc động trước sự quang lâm chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức và sự tham dự của quý vị Lãnh đạo các cấp Chính quyền cùng toàn thể Thiện Nam, Tín Nữ gần – xa. Đây là nguồn cổ vũ lớn lao cho bản thân Con trên bước đường phụng hành Phật sự, phục vụ Đạo Pháp và Quê Hương. 
Quý Ngài và Quý Vị không quản ngại đường sá khó khăn, xa xôi, quang lâm chứng minh và tham dự đã nói lên tình nghĩa thiêng liêng cao đẹp, thể hiện hạnh nguyện: “Thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.”


Kinh bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Quý Vị
Từ khi bước chân vào Chùa học đạo, được Bổn sư giáo hóa và Chư Tôn Đức dạy dỗ qua các trường Phật học, bản thân Con nhận thức được rằng: Phật giáo từ ngàn xưa cho đến nay và mãi mãi mai sau luôn gắn liền với sự hưng suy của vận nước. truyền thống đạo lý “Từ bi cứu khổ - Vô ngã vị tha” của đạo Phật là chất liệu gắn bó keo sơn trong tình người muôn thuở. Lý tưởng của đạo Phật hòa nhập vào cuộc đời thể hiện tính ưu việt, góp phần xóa dần những hệ lụy đau thương của kiếp người và càng khắng định vị trí quan trọng của ngôi Chùa cũng như hình ảnh của người Tăng sĩ Phật giáo trên đất nước Việt Nam thân yêu này.

Từ ý nghĩa cao quý đó, bản thân Con nhờ hồng ân Tam Bảo độ trì, được Hòa Thượng Bổn Sư cho phép, nhờ Huynh Đệ - Pháp lữ động viên, nhân duyên con về đây để cùng quý Phật tử địa phương sớm hôm kinh kệ tu Học tại Chùa Phật học đời sống. Đặc biệt được Ban Trị Sự GHPGVN  tp Hà Nội, cùng quý cấp Chính quyền tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Nhờ vậy mà con có nhân duyên  trú xứ nơi đây để làm công tác phật sự.
Giờ phút thiêng liêng của cuộc đời người Tăng sĩ. Con vừa tiếp nhận Quyết Định Bổ Nhiệm Trú Trì từ Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Hà Nội, giao phó cho Con trách nhiệm Chính Thức Trú Trì Chùa Phật học đời sống. Lúc này đây tâm hồn Con bồi hồi nghĩ đến hai đấng sanh thành Cha và Mẹ người đã cho con hình hài, nhớ về Thầy Tổ nuôi dưỡng giới thân huệ mạng, suốt gần 20 năm xuất gia Tu học nương tựa bóng nghiêm từ và sự dạy dỗ của Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Đức Bổn sư khả kính, nghiêm từ, giới đức. Nhớ về chư Huynh Đệ, Pháp lữ dưới mái chùa Chùa Phật giáo đời sống thân thương và ngôi trường trung cấp Phật học đời sống nâng bước cho Con làm quen với nấc thang học đường đời tăng lữ, hơn nữa là mái trường học viện tại tp.Hồ Chí Minh đánh dấu sự trưởng thành của người con phật tầm cầu học đạo. Nhớ về ân đức cao dày của Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Hà Nội, cùng Quý cấp Chính quyền,  Ban Hộ Tự và Phật tử Chùa Phật học đời sống đã tạo thuận duyên cho Con được ngày hôm nay.


Tất cả ân đức ấy Con khắc cốt ghi tâm đồng thời xin phát nguyện:
- Nghiêm trì giới luật đã thọ lãnh của người xuất gia học đạo. Làm tròn nghĩa vụ Sứ giả của Như Lai: Hoằng pháp độ sanh, thực hiện đúng tinh thần Hiến Chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và nội quy Ban Tăng Sự Trung Ương. Luôn tinh tấn thực hành Kinh – Luật – Luận, trau dồi kiến thức Phật học, ngõ hầu phục vụ Đạo pháp và Đất nước, xứng đáng là bậc mô phạm để hướng dẫn các tín đồ Phật tử tại địa phương Tu học.
- Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân nước Việt Nam, hội nhập và phát triển, Xây dựng nếp sống Văn hóa tại địa phương, kiến tạo đời sống tâm linh “Tốt đời đẹp đạo”, góp phần vào công cuộc giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội – vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của mọi người.
Với trọng trách quý ngài giao phó cho con là quá lớn con luôn mong được sự chỉ dạy của quý ngài và sự nhiệt tâm hộ trì của quý Phật tử để phật sự tại chùa Bửu lâm được nhiều thắng duyên và thành tựu như sở nguyện.
Trước khi dứt lời, con thành tâm cầu nguyện ơn trên tam bảo gia hộ Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng – Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thương chiếu để hướng dẫn hàng hậu học chúng con trên bước đường phụng sự chánh pháp và phục vụ quê hương.


Chúng tôi chân thành kính chúc quý cấp Lãnh đạo Chính quyền, Mặt Trận Tổ Quốc, Ban Tôn Giáo dồi dào sức khỏe để phục vụ Tổ quốc và Nhân dân.
Trân trọng gởi đến quý Phật tử lời cầu chúc vô lượng an lạc, vô lượng công đức, gia đình an khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc trong suối nguồn vi diệu của Phật – Pháp – Tăng Tam Bảo.
Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức

Trân trọng kính chào liệt Quý vị.


NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật học đời sống