Post: : Admin

Bài diễn văn chào mừng đọc tại lễ Bổ nhiệm trụ trì dành cho các chùa. Phật học đời sống là nơi chia sẻ những mẫu diễn văn, thông điệp, phát nguyện, hiến chương dành, chương trình MC dành cho bạn tải.Bài diễn văn khai mạc Lễ Bổ nhiệm Trụ trì dành cho các chùa

DIỄN VĂN CHÀO MỪNG LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA LONG HOA


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh
Kính bạch Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng – Ni
Kính thưa Quý vị đại biểu các cấp Chính Quyền
Thưa toàn thể Thiện Nam, Tín Nữ gần – xa.

Chùa là xứ sở của dân ta
Chùa giữa làng quê nghĩa đậm đà
Chùa đến niềm tin cho nhân loại
Chùa gieo hạnh phúc khắp gần xa
Trên mặt định cư an trụ ngày nay.
Trong giờ phút thiêng liêng này, thật là vô lượng cát tường vô lượng hoan hỷ trong niềm hạnh phúc vô biên như suối đầu nguồn tuôn chảy, như đỉnh núi tịnh về. Lần đầu tiên chúng con cảm nhận được không khí hùng tráng sức mạnh hòa hợp và tinh thần từ bi hội tụ tại mãnh đất ruộng đồng bao nắng cháy mưa chan này. Từ đó chúng ta tin rằng mạch nguồn uyên nguyên của đạo pháp, sự gia hộ của tam bảo nhiệm mầu sẽ tiếp sức trợ duyên cho tâm nguyện thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh của chúng con sẽ thành như ý nguyện.

Kính chúc chư tôn giáo phẩm chư đại đức Tăng Ni cùng quý cấp lãnh đạo chính quyền cùng toàn thể Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.

Ngưỡng bái bạch chư tôn đức, 
kính thưa toàn thể quý liệt vị

Giữa năm 2015 được tín đồ Phật tử nơi đây thỉnh về và được sự chấp thuận của quý cấp lãnh đạo chính quyền cùng sự trợ duyên của chư tôn đức trong Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An. Đại đức Thích Quảng Hội đã đến với ngôi chùa Long Hoa trong làng quê Hưng  Long thân thương, như tâm nguyện của người, nối nghiệp thiền quang, mong kế vãng khai lai, truyền trì mạng mạch. Không ngại mệnh bạc tài thô, phát tâm trùng hưng ngôi già lam tịnh xứ tàn cũ này.

Hôm nay ngày 14 tháng 3 năm Mậu tuất,  nhằm ngày 29/04/2018 được sự chấp thuận của các cấp lãnh đạo chính quyền. Sự thương tưởng của chư tôn trong Ban trị sự tỉnh Nghệ An, Phật giáo huyện Hưng Nguyên long trọng tổ chức lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Quảng Hội thế danh Nguyễn Hồng Hải trụ trì ngôi chùa Long Hoa xóm 8, xã Hưng Long huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An..

Ngưỡng bạch chư tôn đức
Kính thưa quý vị.

Phật pháp xương minh do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh bởi đàn việt phát tâm. Để thành tựu được sự nghiệp hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bản hoài. Chúng con tin chắc rằng chỉ có niềm tin vào Tam Bảo thì sự nghiệp trên mới được thành tựu.

Giờ phút này thay mặt BTC chúng con hạnh phúc được chư tôn đức quang lâm chứng minh và gia bị xin thành kính đê đầu đảnh lễ cảm tạ thâm ân và dâng lên đây niềm tin bất hoại vào ngôi Tam- bảo nhiệm mầu kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, đạo tâm thường lạc. Niềm hân hoan chảy tràn trong huyết quản, chúng tôi nhớ mãi tấm lòng chư vị lãnh đạo chính quyền các cấp, của bà con Phật tử xa gần đã trở về đây tham dự và chúc mừng và góp phần thành tựu cho lễ Bổ nhiệm trụ trì chùa Long Hoa này, kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, vạn sự cát tường.

Thay mặt BTC chúng tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Long Hoa. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ tát ma ha tát.