Post: : Admin

Hòa thượng Thích Giác Hà, Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN - Viện chủ Tịnh xá Trung Tâm - Quận 6 - TP.HCM Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 00giờ30, ngày 01 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 27/10/Tân Sửu) tại Tịnh xá Trung Tâm, số 367/1 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ thế: 82 năm, Hạ lạp: 57 năm.Bái biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà (1940-2021)

Người đi tứ chúng ngậm ngùi
Đông về ảm đạm, nghẹn lời khóc thương
Tám hai năm (82) một con đường
Mấy mươi tuổi đạo, tình thương sáng ngời.

Vậy là một kiếp rong chơi
Hoá duyên khép lại, về nơi Niết bàn
Vẫy chào cõi tạm nhân gian
Thong dong cảnh tịnh, đăng đàn quy tây.

Chùa xưa in dấu chân thầy
Đức tu phạm hạnh, tháng ngày tinh chuyên
Từ nay nơi chốn rừng thiền
Người đi để lại nỗi niềm xót xa.

Tám hai năm (82), ở ta bà
Vân du hoá đạo gần xa khắp miền
Cuối đời thầy vẫn an nhiên
Giữ tâm định tĩnh, tinh chuyên hành trì.

Thôi thì, người hãy ra đi
Quê hương Đạo pháp, mãi ghi tên thầy
Giã từ kiếp sống hôm nay
Mai sau trở lại, đắp xây đạo vàng.

Miền Nam, 01.12.2021
Cẩn bút: Tỳ kheo Thích Minh Tựu