Post: : Admin

Bài thuyết pháp Bậc Tối Tôn Tối Thượng do sư cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA PHÁP LẠC (Xã An Cư – Huyện Cái Bè – Tỉnh Tiền Giang), ngày 03/05/2017
Sư cô Thích Nữ Như Lan

Sư cô Thích Nữ Như Lan