Post: : Admin

Ăn Nhờ Ở Tạm thầy Thích Trí Huệ  giúp bạn phần nào hiểu hơn về đạo Phật, đạo phật cũng là một linh hồn và tạo dựng niềm tin vững chắc vào cuộc sống. Khi tôi nghe thầy Thích Trí Huệ giảng tôi thấy yêu cuộc sống của mình hơn.
Ăn nhờ ở tạm - ĐĐ Thích Trí Huệ

ĐĐ Thích Trí Huệ