Post: : Admin

Nắng mưa tai biến bất thần Mẹ hiền lỡ bước bước lần dặm xa Sông Hằng gượng bế con qua Gió to sóng cả lập lòa hoàng hôn. 

Mẹ hiền rún rẫy cô đơn
Tử thần đe dọa, nguồn cơn nát lòng
Thương con siết chặt tay vòng
Chịu chung ách nạn nước sông nhận chìm.
 
Ôi! Từ tâm mẹ vô biên
Từ tâm vô lượng mẹ hiền hiền ơi!
Thiện căn rúng động đất trời
Vãng sanh mẹ vãng lên nơi chín tầng…
 
Báo thân bậc Đại Phạm Vương
Thế nên Bụt đã tuyên dương đức này:
Ân đức Mẹ sánh tày Đại Địa
Tượng bào thai trặm trịa thân con.
 
Ân đức Mẹ ân cần DƯỠNG DỤC
Trải bốn mùa chu tất dưỡng nuôi
Ân đức Mẹ cao vời TRÍ GIẢ
Khơi tuệ tâm cao cả rạng ngời
 
TRANG NGHIÊM quá diệu vời ân đức
Ngọc châu ngời chân phúc điểm trang
Ân đức Mẹ dịu dàng AN ẨN
Trao trút lòng từ mẫn vô biên
 
Ân đức Mẹ dịu hiền GIÁO THỌ
Phương tiện tùy nơi chỗ, bảo ban
Ân đức Mẹ trân cam GIÁO GIỚI
Ngăn ngừa con tội lỗi xa lìa
 
PHÓ GIA NGHIỆP đức kia máu lệ
Cơ ngơi mình quyết để cho con
Mười Ân đức Mẹ chon von
Mười Ân đức Mẹ vuông tròn Bụt tuyên!


Thi hóa trích đoạn Phẩm Báo Ân,  Kinh Tâm Địa Quán.

Hạnh Phương / Phật học đời sống