Post: : Admin

Người ta thường có quan niệm rằng: đạo Phật là một tôn giáo, và tín đồ theo Phật giáo là lo cho kiếp sau, thường thì tôn giáo chỉ lo một việc là làm thế nào để kiếp sau sanh vào một thế giới an lạc, hạnh phúc, giàu có. Và tôn giáo ít có chức năng đóng góp cho đời sống hiện tại. Đó chính là đưa đến ngộ nhận đối với giáo lý Phật giáo, ngộ nhận đó đưa lên nhiều hệ lụy khác....
Mời quý vị nghe bài pháp thoại chủ đề: "Ai làm chủ cuộc đời của bạn" do TT Thích Viên Trí giảng.