Post: : Admin

Người chân thật sẽ tôn trọng mọi người trong khi kẻ giả tạo chỉ bợ đỡ những ai có quyền.Người tử tế

Người giả tạo: họ chỉ tử tế khi có ý đồ gì đó

Người tử tế

Người tử tế: họ ngưỡng mộ và hay khen ngợi người khác

Người tử tế

Người giả tạo: họ hay buôn chuyện

Người tử tế

Người tử tế: họ luôn cố gắng hết sức để thực hiện lời đã hứa

Người tử tế

Người giả tạo: họ khoe mẽ mọi lúc

Người tử tế

Người tử tế: họ không cố gắng làm vừa lòng người khác

Người tử tế

Người giả tạo: Họ luôn cố gây chú ý

Người tử tế

Người tử tế: họ tôn trọng mọi người


Vương Linh (Theo Lifehack)