Post: : Admin

Nghi lễ Phật giáo rất cần thiết cho một chú tiểu, Sa-di mới tập tu, trước tiên học nghi lễ, lễ giáo, phép tắc để trở thành một vị tu sĩ chững chạc về oai nghi tế hạnh, song đó vừa biết nghi lễ để ứng phó đạo tràng (đứng trước công chúng) dẫn Phật tử tu tập như tụng kinh, niệm Phật, công phu bái sám. 
Bài liên quan: 

>>Cách sử dụng chuông mõ tại nhà
>>Ý nghĩa nghi lễ Phật giáo
>>Nghĩa kinh ứa lệ


Môn học nghi lễ Phật giáo cho tất cả chúng điệu trong huyện Đăk R'lấp tại một lớp gia giáo chùa Liên Hoa tỉnh Đăk Nông. Ảnh: Tuệ Đăng

Môn học nghi lễ Phật giáo cho tất cả chúng điệu trong huyện Đăk R'lấp tại một lớp gia giáo chùa Liên Hoa tỉnh Đăk Nông. Ảnh: Tuệ Đăng 


Với 31 câu hỏi nghi lễ Phật giáo dành cho chúng điệu này không chỉ dành riêng cho chúng điệu trong chùa mà cũng rất cần cho tất cả mọi người nhằm ứng dụng trong cuộc sống tu tập. 

ĐỀ THI MÔN: NGHI LỄ PHẬT GIÁO


(Mỗi câu làm đúng sẽ được 0,5 điểm)
Câu 1: Nghi lễ là gì?
Là dáng, mẫu, nghi thức, nghi lễ, khuôn phép …
Lễ : là lễ giáo, lễ bái, cúng tế, tôn thờ, cung kính …


Câu 2: Hãy ghi ra đầy đủ bài đánh trống Bát Nhã


Câu 3: Hãy ghi ra cách vào chuông mõ khi tụng kinh công phu khuya?


Câu 4: Trước khi vào tụng kinh có nên lắc linh không?

-Không nên lắc
-Nên lắc .


Câu 5: Tháng 12 được gọi là gì?

Lạp nguyệt


Câu 6: Tháng 1 được gọi là gì?

Đáp án: Chánh nguyệt


Câu 7: Tháng 5 được gọi là gì?

Đáp án: Ngũ nguyệt


Câu 8: Ngày mùng 1 được gọi là gì?

Đáp án: Sơ nhất nhật

Câu 9: Hương linh nam được gọi là gì?
Đáp án: Thần hồn


Câu 10: Hương linh nữ được gọi là gì?

Đáp án: Chánh hồn


Câu 11: Hương linh đang nằm ở quan tài chưa chôn cất (an táng) được gọi là gì?

Đáp án: Linh cửu

Câu 12: Đoạn sau đây trong bài tán gì?
Đáp án: Tùy xứ kiết tường vân, Thành ý phương ân.


Câu 13: Điền vào chỗ trống

Biến sái tam thiên
………………….. …………………. nhơn thiên.


Câu 14: Đoạn sau đây trong bài tán gì?

Diệt tội tiêu khiên
Hỏa diệm hóa hồng liên.


Câu 15: Tiêu Diện Khẩu là gì?


Câu 16: Diện Nhiên là gì? 


Câu 17: Vì sao phải cúng cô hồn?


Câu 18: Những đối tượng nào sử dụng nghi lễ Phật giáo?

A-Tu sĩ
B-Tu sĩ – Phật tử
C-Người đời

D-Cả câu trên 3 đều đúng


Câu 19: Hãy phiên âm Hán đầy đủ: ngày 01 tháng 03 năm Bính Thân?


Câu 20: Vì sao có lễ cúng Thí thực cô Hồn? xuất xứ từ đâu?


Câu 21: Bài chú cúng thí thực cô hồn do ai cho ngài A-nan?


Câu 22:  Bàn cúng linh bên phải đặt hoa hay trái cây?


Câu 23: Bàn cúng linh bên trái hoa hay trái cây?


Câu 24: Ở chánh điện hay nơi tụng kinh, bên trái đặt chuông hay mõ?


Câu 25: Ở chánh điện hay nơi tụng kinh, bên phải đặt chuông hay mõ?


Câu 26: Buổi tối được gọi là gì?


Câu 27: Buổi sáng được gọi là gì?


Câu 28: Chữ “Tang quyến” được dùng lúc nào?


Câu 29: Chữ “Hiếu quyến” được dùng khi nào?


Câu 30: Ý nghĩa Đãnh lễ tứ bái là gì?


Câu 31: Ý nghĩa Đãnh lễ nhị bái là gì?


Câu 32: Ghi phiên âm Hán tháng 10 là gì?


Câu 32: Ghi phiên âm Hán ngày 25 là gì?


Lý Giang Điền / Phật học đời sống