Post: : Admin

Những việc chúng ta cần nên nói như thế nào cho đúng chô và phải lúc. Sau đây xin giới thiệu 10 việc cần nói như thế nào1. Việc gấp, từ từ nói

2. Việc nhỏ nói hài hước
3. Việc chưa hiểu rõ, hãy nói một cách cẩn thận
4. Việc chưa xảy ra, không nên nói linh tinh
5. Việc chưa làm, đừng nói lung tung
6. Không nên nói những chuyện làm tổn thương người khác
7. Đối với những việc đau lòng, bạn không nên gặp ai cũng nói
8. Những việc của người khác thì nên cẩn thận trong lời nói
9. Việc của bản thân, lắng nghe người khác nói như thế nào

10. Chuyện của con cái, cần nói rõ ràng


Lời hay ý đẹp