Post: : Admin

Theo chương trình Đại Giới Đàn Đồng Huy đã diễn ra từ ngày 26-30/06/2016 (nhằm ngày 22-26/05/ Bính Thân) tại Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT. Ngày đầu tiên Đại Giới Đàn Đồng Huy đón các Giới tử vân tập về hạ trường.
Video Đại Giới Đàn Đồng Huy