Post: : Admin

Sáng ngày 26/02/2017 nhằm ngày 1/2 năm Đinh Dậu Chư Tôn Đức Tăng – Ni trực thuộc giáo đoàn VI đã câu hội về tịnh xá Lộc Uyển số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, Quận 6 tham dự lễ tưởng niệm 63 năm ngày Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Để tưởng niệm và ôn lại truyền thống của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, thượng toạ Thích Giác Nhuận trụ trì tịnh xá Ngọc Chơn huyện Chơn Thành, Bình Phước kiêm phó trụ trì tịnh xá Lộc Uyển đã hướng dẫn Chư Tôn Đức Tăng – Ni trì bình khất thực trên đường Kinh Dương Vương, lâu lắm rồi hình ảnh những vị khất sĩ đi những bước khoan thai, thảnh thơi trong chánh niệm làm bao con người đang lưu thông trên con dường này phải dừng xe chiêm ngưỡng, tìm hiểu, có những vị quỳ dưới đường để lễ những bước chân của những vị khất sĩ ngày nay, những bước chân biểu trưng cho sự thực hành hạnh buông xả và hôm nay quý Ngài đã hóa duyên cho hơn 700 Phật tử câu hội về ngôi tịnh xá gieo duyên lành với Phật pháp.

Tịnh xá Lộc Uyển tưởng niệm 63 năm ngày Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Bàn thờ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang tại Tịnh xá Lộc Uyển - Ảnh: Diệu Anh

Chứng minh buổi lễ tưởng niệm Thượng toạ Thích Giác Nhuận phó trị sự trưởng giáo đoàn VI đã cùng chư Tăng giáo đoàn VI dâng trầm tưởng niệm Đức Tổ Sư và Thượng toạ Thích Giác Minh đã cung tuyên tiểu sử Tổ sư Minh Đăng Quang.

Tịnh xá Lộc Uyển tưởng niệm 63 năm ngày Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Chư Tôn Đức Tăng – Ni từ các tịnh xá trực thuộc giáo đoàn VI kinh hành khất thực sớt bát - Ảnh: Diệu Anh

Cùng ngày Quý Chư Tôn Đức Tăng – Ni từ các tịnh xá trực thuộc giáo đoàn VI đã hướng dẫn hàng Phật tử về tham dự lễ tưởng niệm và cúng dường nhân dịp 61 năm Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng.


Tịnh xá Lộc Uyển tưởng niệm 63 năm ngày Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Đầu đội trời, chân đạp đất - Ảnh: Diệu Anh

Tịnh xá Lộc Uyển tưởng niệm 63 năm ngày Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Trong màu y giải thoát, tái hiện lại thời Đức Phật còn tại thế

Phật tử dâng cúng phẩm vật, trong lúc nhận chư Tăng Ni thầm nguyện cho thí chủ được mọi điều tốt lành.

Phật tử các giới trong màu áo trang lam trang nghiêm, chấp tay cung kính đón chờ quý Tăng đoàn đi qua.

Tịnh xá Lộc Uyển tưởng niệm 63 năm ngày Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Sau khi giáo đoàn khất thực xong, CLB Phật tử Tịnh xá Lộc Uyển trang thành kính chấp tay nhận bát sắp đặt vào vị trí chờ giờ chư Tăng thọ trai.

Tịnh xá Lộc Uyển tưởng niệm 63 năm ngày Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Chư Tăng trao bát.


Tịnh xá Lộc Uyển tưởng niệm 63 năm ngày Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Tịnh xá Lộc Uyển tưởng niệm 63 năm ngày Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Chư tăng quỳ dâng hương tưởng niệm Tổ sư vắng bóng.

Tịnh xá Lộc Uyển tưởng niệm 63 năm ngày Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Tưởng nhớ Ân sư

Tịnh xá Lộc Uyển tưởng niệm 63 năm ngày Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Tại giảng đường Giác Huệ

Tịnh xá Lộc Uyển tưởng niệm 63 năm ngày Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Chư Tăng làm lễ quán tưởng trước khi thọ thực

Tịnh xá Lộc Uyển tưởng niệm 63 năm ngày Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Giờ thọ thực của chư Ni

Huỳnh Bích Đào / Phật học đời sống