Post: : Admin

Phòng thiết kế Phật giáo, xin giới thiệu một số mẫu băng rôn menu buffet chay, các hội ẩm thực chay các chùa tổ chức.>>Sắp tới Chùa Liên Hoa tổ chức buffet chay lễ hội Quán Âm
>>Sắp tới chùa Hoa Khai mở tiệc buffet chay đầu năm

Thiết kế vé buffet chay chùa Liên Hoa

Thiết kế vé buffet chay chùa Liên Hoa

Thiết kế menu buffet chay chùa Hoa Khai

Thiết kế menu buffet chay chùa Hoa Khai

Thiết kế menu buffet chay

Thiết kế menu buffet chay chùa Hoa Khai

Thiết kế menu buffet chay

Băng rôn nơi để chén bát

Thiết kế vé buffet chay chùa Liên Hoa

Thiết kế chương trình lễ hội hoa đăng, ca nhạc

Thiết kế vé buffet chay chùa Liên Hoa

Thiết kế vé buffet chay chùa Liên Hoa


Minh Hiếu / Phật học đời sống