• Sống với ước mơ

    Sống với ước mơ
    Tôi luôn bị xúc động khi gặp một đại chúng Ni trẻ, hình như chỉ có trong các trường Phật học. Lý do ư? Có thể vì hình ảnh này gợi nhớ cho tôi về ngày mình hăm hở xuất gia mong sẽ được sống một đời sống mới, ra khỏi những hệ lụy thông thường của đời người. Lúc đó tôi cũng tạm gọi còn trẻ, còn đ...
  • Lá thư đầu xuân

    Lá thư đầu xuân
    Khi đông vừa tàn là xuân đến, vẽ đẹp cao quý trong ngày xuân là mọi người có dịp làm mới lại những truyền thống văn hóa, đạo đức và di huấn của tổ tiên chúng ta để lại. Những người con Việt dù ở đâu không quên văn hóa mừng xuân, gửi cho nhau câu chuyện tâm tình về quê hương xứ sở. Xuân về là d...