Post: : Admin

Sau khi Đức Phật nhổ ra mũi tên thiếu hiểu biết quả tim của hoàng hậu Ubbirī đã vượt qua được sự đau khổ vì mất cô con gái Jĩvã



Tại sao Hoàng Hậu Ubbirī khóc cho tám mươi bốn ngàn cô con gái?