Post: : Admin

Hôm nay, Sư Cô Thich Nữ Lệ Viên trụ trì chùa Phổ Giác, ấp Trường Lộc, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL 2560 – DL 2016. Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Quý Hòa Thượng. H.T Thích Thiện Sanh, phó trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, trụ trì chùa Khánh Sơn, Tp Sóc Trăng.

H.T Thich Thiện Thành, phó ban trị sự kiêm trưởng ban văn hóa ban trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, trụ trì chùa Bửu Long, thị xã Ngã Năm.
H.T Thích Minh Hồng, phó ban trị sự kiêm trưởng ban kiểm soát GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, trụ trì tịnh xá Ngọc Hưng, Tp Sóc Trăng.
H.T Thích Trí Phát, phó ban trị sự kiêm trưởng ban nghi lễ ban trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, trụ trì chùa Thiên Phước, huyện Kế Sách cùng Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Quý Ni Trưởng, Ni Sư trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cùng hơn 500 Phật tử đồng đến tham dự buổi lễ.

Sóc Trăng: Chùa Phổ Giác mừng đại lễ Vu Lan

Để nói lên công ơn sâu dày của cha mẹ các em Phật tử chùa Phổ Giác đã cúng dường lên Chư Tôn Đức Tăng – Ni những bài hát nói về mẹ cha cũng như tiểu kịch nói về mẹ đã làm cả hội trường rơi lệ bởi thông điệp tình mẫu tử được các em Phật tử diễn thật xuất sắc.

Sóc Trăng: Chùa Phổ Giác mừng đại lễ Vu Lan

Trong buổi lễ Phật tử Phước Thắng – Diệu An đã đại diện hàng Phật tử đọc lời tác bạch thật xúc động:

“Kính Bạch Quý Ngài: khi chưa biết Tam Bảo, chúng con cũng không ít lần làm cho cha mẹ buồn khổ vì chúng con, nay biết quy y Tam Bảo, thấy mình quả là người con bất hiếu, nhưng qua pháp Vu Lan của đức Phật đã dạy cho những ai có tâm hướng về cha mẹ với lòng thành kính khẩn cầu vọng bái mười phương Tam Bảo, hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni, sau ba tháng An cư kiết hạ, phước đức tròn đầy mà thiết Lễ Vu Lan Bồn. Nên mỗi độ Vu Lan về, ai ai trong chúng con cũng đều nô nức muốn thiết lễ Vu Lan báo đáp thâm ân.
Kính lễ quý Ngài:
"Cha mẹ sinh thân cốt nhục cù lao
Thầy tổ nuôi mạng tinh thần khó nhọc”
Sóc Trăng: Chùa Phổ Giác mừng đại lễ Vu Lan
Thật vậy: Công ơn sinh thành đã đành to lớn nhưng ân giáo dưỡng lại càng lớn hơn, vì quý Ngài là hàng sứ giả Như lai, là bậc hướng đạo sư dạy dỗ chúng con theo pháp xuất thế gian tu liễu sinh thoát tử. Ơn đức ấy thật vô lượng chúng con không biết lấy gì đền đáp cho cân.

Để đáp đền ân đức sanh thành dưỡng dục của hai đấng sinh thành, cũng như đáp tạ công ơn dạy dỗ của Chư Tôn Tịnh Đức, theo lời Phật dạy, trong mùa Vu Lan báo hiếu, chúng con câu hội về chùa PHỔ GIÁC, chúc mừng Khánh tuế Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni thêm hạ lạp, và noi gương Tôn giả Mục-kiền-liên, sắm sanh phẩm vật chay nghi, dâng lên cúng dường Tam Bảo và hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni. Đây là pháp y quý báu, là tín vật của chư Phật ba đời đã chiến thắng ma quân đắc thành đạo quả truyền lại. Nay chúng con kính dâng lên cúng dường Chư Tôn Đức, để quý Ngài làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sinh, xiển dương chính pháp, cứu khổ ban vui cho muôn loại.

Sóc Trăng: Chùa Phổ Giác mừng đại lễ Vu LanSóc Trăng: Chùa Phổ Giác mừng đại lễ Vu LanSóc Trăng: Chùa Phổ Giác mừng đại lễ Vu LanSóc Trăng: Chùa Phổ Giác mừng đại lễ Vu LanSóc Trăng: Chùa Phổ Giác mừng đại lễ Vu LanSóc Trăng: Chùa Phổ Giác mừng đại lễ Vu LanSóc Trăng: Chùa Phổ Giác mừng đại lễ Vu LanSóc Trăng: Chùa Phổ Giác mừng đại lễ Vu Lan

Để sách tấn cho hàng Phật tử hiểu rõ về ý nghĩa vu lan H.T Thích Thiện Sanh đã cho hàng Phật tử thời pháp nói về công ơn cha mẹ, tất cả hội trường đều lắng lại khi nghe ngài kể mẫu chuyện đời thực của một người mẹ hy sinh mạng sống từ chối vô hóa chất để cứu con từ trong trứng nước để rồi người mẹ đó phải mất đi vì chính căn bệnh ung thư phổi. Rồi lần nữa cả hội trường lại nấc tiếng khóc khi nghe người cha đi bán máu 4 lần để có tiền mua cho con gái bộ đồ để mặc đi sinh hoạt gia đình Phật tử. Sự hy sinh của cha, mẹ với con cái không bút mực nào tả được. Ngài đã khuyến tấn hàng Phật tử nêu cao tinh thần hiếu đạo với đấng sinh thành, báo ơn đền ơn tứ trọng ân như Đức Phật đã dạy.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và ấm cúng, hơn 200 Phật tử đã đội y, quà tứ sự đi nhiễu 3 vòng, trước cúng dường mười phương Chư Phật sau hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng. 


Diệu Anh