Post: : Admin

Mùa vu lan dâng lên hai đấng song thân, kính báo ân cha mẹ, bậc sinh thành huyền thân, kính tri niệm ân sư dưỡng nguyện, khoát áo Như Lai cứu độ chúng con, kính hiền nhân quốc gia Hưng vượng, lo đời sống thanh nhàn cho vạn dân an bình tự chủ, kính cảm quý đến vạn hữu Phước duyên, khi thương yêu chia sẻ cho ai đó duyên thiện bên nhau ....! Ru làn mây bay

Tri niệm sanh thành mẹ cha ,

Nuôi đàn con trẻ, sương pha lớn dần.
Sớm hôm tần tảo muôn phần,
Vum bồi sức mạnh, ân cần dạy khuyên.

Mong đàn con trẻ bình yên, 
Nhắc đời hiếu thuận, vương lên sóng đời.
Nhìn đàn con trẻ vui cười,
Mẹ cha mãn nguyện, những lời con nghe .

Vu lan hiếu hạnh trở về,
Lòng con trút nhẹ, lầm mê hận thù.
Để tâm trí sáng đồng tu,
Chắp tay lạy Phật, rộng từ tri ân.

Hoa hồng nở giữa lòng tâm,
Cài lên ngực áo, bao lần thơm hương .
Mẹ cha sống mãi niên trường ,
Cho con quỳ lạy, tấm gương Đức dầy .

Chấp tay quỳ trước chân thầy ,
Dâng lời sám hối, đông đầy lìa xa .
Sớm hôn phụng kính mẹ cha ,
Trì kinh pháp Ngọc, chánh tà phân hai .

Vu lan quỳ trước Phật đài,
Tụng kinh báo hiếu , ngát đời lòng thơm . 
Ngàn sau con trẻ tri ơn ,
Mùa hoa hạnh tuệ, ru làng mây bay .

Ân nghĩa dù một ly nước thì mãi mãi nhớ ân, ta sống cho đời với hai chữ " quay về ",
Để nhớ về cội gốc nghĩa tình .
Mùa nhớ về đời sống mẹ cha, con yêu ba mẹ, "con có mẹ rồi ", trong ngàn dòng máu hồng đào tim con.


Kính cảm tác, mùa vu lan, 2016 .

Tk:  Thích Minh Thế