Post: : Admin

Trở về quỳ lạy Cha thương,
Lòng thành dâng trọn, tấm gương giữa đời.
Thân quên giọng nói nụ cười,
Tình Cha Trao gởi, nhớ lời thương nhau.
Trăm năm nối lại nhịp cầu,
Mong Con sống đẹp, tin sâu nhân từ.
Lặng nghe tiếng gọi mùa thu,
Bên Cha ấm áp, thương như Mẹ hiền .

Sống đời nhân đức đầu tiên,
Sống tình hiếu thuận, trải miền bao la.
Tình Cha ôm ấp thiết tha,
Muôn hương gởi trọn, thiên Hà thênh thang.

Giờ này khúc nhạc cung đàm,
Non cao núi Ngự, ru làng gió xưa.
Câu hò điệu lý tình Cha,
Ru con giấc ngủ, ngân Nga ngàn trùng.

Dù đời nghịch biến tận cùng,
Con đau khóc trể, ôm lòng vòng thương.
Dù rằng nghịch cảnh giữa đường,
Con về quỳ dưới, Cha thương vào lòng.

Nhân ngày của Cha, kính dâng Cha hiền dấu yêu 2016 tháng 6
Tk: Thích Minh Thế