Post: : Admin

Trong cuốn “TRUYỆN THƠ QUAN ÂM THỊ KÍNH” này son gi Tâm Minh Ngô Tằng Giao đã đc li truyn xưa, da vào các li chú thích, nht là tham kho cun “Gii Thích Truyn Quán Âm Th Kính của Thiu Chu, đ gn như theo sát vi nguyên bn mà k li toàn b câu truyn, cũng bng thơ lc bát”, vi li l bình d, cho người đc d hiu hơn.
Truyện thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Tranh minh họa: Hương Bối