Post: :

Trăng về đón Phật giữa đời,Khai thông lối cũ, những lời thị phi.Tìm ngôi chân lý ra đi,Rừng thiền khổ hạnh, khắc ghi tham thiền.