Post: : Admin

Nhân mùa Phật đản kỷ niệm 2640 năm ngày Bồ-tát Tất-đạt-đa (sau ngày thành Đạo hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật) Phật lịch 2560- Dương lịch 2016. Chùa Hòa Phúc thành kính chúc nguyện Chư tôn giáo Phẩm Giáo Hội Phật giáo Việt Nam vô lượng cát tường, vô lượng an lạc. Kính chúc chư vị Phật tử đạo tâm kiên cố, cát bảo bình an.Phật về

Phật Về…!

Phật về nắng đẹp hoan ca

Phật về già trẻ gần xa tưng bừng

Phật về sen nở thơm lừng

Phật về gió mát trong từng lá hoa

Phật về mang đến vị tha

Phật về kết nối giữa ta với người

Phật về rạng rỡ nụ cười

Phật về tâm đạo thảnh thơi cõi lòng

Phật về lan tỏa hư không

Phật về thế giới hòa đồng vui thay

Phật về thôi hết đắng cay

Phật về mở lối con quay trở về

Phật về con hết u mê

Phật về dựng lại tình quê chan hòa

Phật về khắp cõi Ta-bà

Phật về con biết đâu là từ bi

Phật về chuyển hóa sân si

Phật về chấp ngã thị phi không còn

Phật về để thấy trong con

Phật về để thấy lối mòn ngày xưa

Phật về không kể sớm trưa

Phật về chẳng quản nắng mưa bụi trần

Phật về từ mẫn ân cần

Phật về ôm ấp đỡ nâng mọi loài

Phật về như ánh ban mai

Phật về để thấy tương lai huy hoàng

Phật về tuệ giác muôn ngàn

Phật về khai mở đạo vàng chân tâm

Phật về giữa ánh trăng rằm

Phật về con nguyện tháng năm bên người

Phật về nhẹ gót dạo chơi

Phật về chuyển hóa Đạo Đời dung thông.


Kính nguyện đem công đức lành trong mùa Phật đản cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc gia vững thịnh, xã hội phồn vinh, chúng sinh an lạc

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn.

Đại đức Thích Tâm Hòa – trụ trì Chùa Hòa Phúc cảm tác viết nhân mùa Phật Đản, chúng con mạn phép xin được chia sẻ đến quý vị Phật tử gần xa cùng hoan hỷ.