Post: : Admin

Sáng ngày 21/4/2017 (nhằm ngày 25-3-Đinh Dậu) tại Vp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, chùa Thiên Châu, số 101 Huỳnh Văn Nhứt, P3, TP Tân An, tỉnh Long An diễn ra buổi họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL 2561.Phật giáo Long An họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2561, Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IX

Chứng minh và tham dự buổi họp, gồm có: HT Thích Thiện Huệ: Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; Thích Minh Thiện: Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Hoằng pháp Tư; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; HT Thích Thiện Tâm: Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT Thích Huệ Hồng: Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An; TT. Thích Minh Thọ: Phó Ban Thường trực GHPGVN tỉnh Long An; TT Thích Giác Nguyên: Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; HT Thích Quảng Ý: Trưởng BTS GHGPVN liên huyện Tân Thạnh, Thị xã Kiến Tường, Vĩnh Hưng; HT Thích Thiện Phúc: Trưởng Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hòa-Đức Huệ ; TT Thích Từ Thiện: Trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Trụ; ĐĐ Thích Lệ Trí: UV HĐTS GHPGVN, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ Thích Quang Hạnh: UVTT BTS GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ Thích Đức Hoàng: UVTT BTS GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ Thích An Trung: Phó BTS GHGPVN huyện Bến Lức; ĐĐ Thích Lệ Ngôn: Ủy viên TT BTS GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ Thích Lệ Duyên: Thư ký Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ Thích Thiện Danh: Phó Thư ký GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ Thích An Nhựt: Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ Thích Hóa Minh: Trưởng BTS GHPGVN huyện Thủ Thừa; ĐĐ Thích Trí Minh: Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN huyện Cần Đước; ĐĐ Thích Tâm Hướng: Thư ký BTS GHPGVN huyện Cần Đước; ĐĐ Thích Thiện Trực: Phó BTS GHPGVN liên huyện Đức Hòa-Đức Huệ; ĐĐ Thích Minh Trí: Thư ký BTS GHPGVN liên huyện Đức Hòa, Đức Huệ; ĐĐ Thích Huệ Phát: Phó Trưởng ban TT BTS GHPVN huyện Cần Giuộc; ĐĐ Thích Minh An: Thư ký BTS GHPGVN huyện Cần Giuộc; ĐĐ Thích Đức Biến: Thư ký BTS GHPGVN huyện Thủ Thừa; ĐĐ Thích Huệ Trung: Thư ký BTS GHPGVN huyện Châu Thành; ĐĐ Thích Thiện Quang: UV Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ Thích Huệ Quang: Phó BTS GHPGVN huyện Châu Thành; ĐĐ Thích Tâm Hiền: Trưởng ban Văn hóa GHPGVN huyện Cần Giuộc; ĐĐ Thích An Phúc: Chùa Kim Cang;  NT TN Gương Liên: Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; NT TN Tuệ Đăng: Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; NT TN Tuệ Như: Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Thủ Thừa; NS TN Như Tâm: UV Thủ quỹ BTS GHPGVN tỉnh Long An; NS TN Như Hương: Trưởng BTS GHPGVN huyện Thạnh Hóa; NS TN Diệu Phước: UV BTS GHPGVN tỉnh Long An; SC TN Liên Chương: Trưởng Ban Văn Hóa GHPGVN tỉnh Long An; SC TN An Huệ: Phó BTS GHPGVN huyện Thủ Thừa; Đạo hữu Lệ Kiệt: Phó Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh Long An.


Mở đầu, ĐĐ Thích Lệ Trí-UV HĐTS GHPGVN, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và chương trình, nội dung buổi họp.

Buổi họp trọng tâm có những nội dung sau: Báo cáo của các BTS huyện, thị và thành phố; báo cáo các Ban chuyên ngành; thông qua các Thông tư của TT HĐTS; thông qua các công văn của BTS GHPGVN tỉnh Long An, các Ban chuyên ngành; phát biểu ý kiến của Chư Tôn đức Tăng Ni; và  đúc kết của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh.
Phật giáo Long An họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2561, Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IX
Tiếp theo, các Ban Trị sự huyện, thị xã, thành phố báo cáo hoạt động Phật sự trong tháng qua. Nhìn chung, 173 đạo tràng tu học cho Phật tử ổn định; Ban Trị sự huyện thị, thành phố đăng ký tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2561và thỉnh giảng sư Ban Hoằng pháp tỉnh giảng tại lễ đài Phật đản huyện, thị trong tỉnh. Trong tháng qua, Tăng Ni và Phật tử đã ủng hộ gần 4 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện xã hội.

Phật giáo Long An họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2561, Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IX

Kế đến, ĐĐ Thích Lệ Trí-Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An thông qua Thông tư số 143 của TT HĐTS về việc Hướng dẫn tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII; công văn số 12 của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An về việc hướng dẫn lập hồ sơ tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII…; triển khai chương trình phối hợp giữa thanh niên Phật giáo với hội liên hiệp thanh niên tỉnh; Đạo hữu Lệ Kiệt-Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An thông qua bảng dự trù kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Long An nhiệm kỳ IX (2017-2022).

Phật giáo Long An họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2561, Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IX
Chư Tôn đức Tăng Ni lần lượt cho ý kiến, đóng góp quý báu từng hoạt động Phật sự nêu trên.

HT Thích Minh Thiện-UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An giải trình và phát biểu chỉ đạo:

Trước tiên, Hòa thượng ghi nhận công đức đóng góp của Chư Tôn đức trong tháng qua.
Về công tác Phật đản PL 2561: Tổ chức Đại lễ Phật đản PL 2561 tập trung tại văn phòng BTS huyện mang hiệu ứng lớn, lan tỏa khắp nơi; diễu hành xe hoa phải trật tự, trang nghiêm; phải có ít nhất một thời giảng tại lễ đài chính.
Ban Trị sự huyện Cần Đước cung cấp đầy đủ hồ sơ về sự việc của chùa Linh Phước.
Hòa thượng giải trình về tiêu chí tấn phong giáo phẩm của Giáo hội; yêu cầu các huyện thị xét Chư Tôn đức Tăng Ni đúng tiêu chí của Giáo hội rồi mới giới thiệu lên Thường trực Ban Trị sự tỉnh.
Ban Trị sự tỉnh nhất trí chọn TT Thích Tắc Quảng đảm nhiệm trụ trì tổ đình Kim Cang.
Về công tác tổ chức Đại hội: Hòa thượng kêu gọi Chư Tôn đức Tăng Ni các huyện, thị hỗ trợ để BTS tỉnh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ IX vào hai ngày 8-9/8/Đinh Dậu.

Sau cùng, HT Thích Thiện Huệ: Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An ban đạo từ. Hòa thượng ghi nhận công đức hoạt động Phật sự của Chư Tôn đức trong tháng qua. Hòa thượng cũng kêu gọi Chư Tôn đức tùy hỷ đóng góp sức lực, trí tuệ để Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IX (2017-2022) thành công tốt đẹp.

Phật giáo Long An họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2561, Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IXPhật giáo Long An họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2561, Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IXPhật giáo Long An họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2561, Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IXPhật giáo Long An họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2561, Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IXPhật giáo Long An họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2561, Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IXPhật giáo Long An họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2561, Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IXPhật giáo Long An họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2561, Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ IX