Post: : Admin

Hôm nay ngày 2/8/2016 nhằm ngày 30/6 âm lịch, Chùa Đại Phước VN tại Myanmar tổ chức khóa Thiền Tứ Niệm Xứ lần thứ I trong mùa Hạ đầu tiên năm nay.Myanmar: Chùa Đại Phước tổ chức khóa Thiền Tứ Niệm Xứ lần thứ I

Cổng chùa Đại Phước

Myanmar: Chùa Đại Phước tổ chức khóa Thiền Tứ Niệm Xứ lần thứ I

Khóa thiền được diễn ra trong niềm hoan hỷ của chư Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam đang tu học tại Miến Điện.

Myanmar: Chùa Đại Phước tổ chức khóa Thiền Tứ Niệm Xứ lần thứ I

Dưới sự chứng minh và điều hành khóa Thiền gồm có:

_Ngài Tam Tạng thứ 7 Sayadaw Silakkhansabhivamsa 
_ Ngài trụ trì thiền viện Shwe Oomin
_Ngài thiền Sư Trí Dũng
_Ngài Thiền Sư ở trường Thiền Shwe Oomin
_Ngài Thiền sư ở trường thiền Upanditarama
_Ngài Tăng Trưởng và phó Tăng trưởng Quận (chùa Đại Phước).Myanmar: Chùa Đại Phước tổ chức khóa Thiền Tứ Niệm Xứ lần thứ IĐặc biệt lúc khai giảng và sau đó khóa thiền được Ngài Tam Tạng thứ 7 thuyết giảng bài Pháp về con đường Tứ Niệm Xứ, là con đường độc nhất vô nhị đưa chúng sanh giải thoát khỏi chốn bờ mê luân hồi, hôm nay đại chúng được phước duyên lanh hội từ bậc ân nhân giúp GHPGVN chúng ta đứng ra bảo trợ Pháp lý để xây ngôi chùa Đại Phước trên sứ chùa Tháp Miến Điện.

Myanmar: Chùa Đại Phước tổ chức khóa Thiền Tứ Niệm Xứ lần thứ INiềm an lạc vô biên

Myanmar: Chùa Đại Phước tổ chức khóa Thiền Tứ Niệm Xứ lần thứ I

Sau đó được Ngài thiền Sư ở trường thiền Upanditarama tiếp dẫn giảng dạy đến kết thúc khóa thiền.
Khóa thiền được diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự hoan hỷ của chư Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam. Sau khóa thiền Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử dùng cơm thân mật.

Myanmar: Chùa Đại Phước tổ chức khóa Thiền Tứ Niệm Xứ lần thứ IChùa Đại Phước thành kính tri ân các thí chủ đã chung tay hùn phước đặt bát nhân ngày Thiền Tứ Niệm Xứ lần thứ I.

Kính chúc chư Tăng, Ni PT có một mùa An Cư tràng đầy an vui và hạnh Phúc.

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo.

Nam Mô Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Biến Tri!.


Sư Thiện Ngọc