Post: : Admin

Sáng ngày 09-06-2016, Chư Tăng hạ trường Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quang Minh, Tp. Chicago, Mỹ, tái hiện lại hình ảnh Cổ Phật Khất Thực trên thành phố Chicago.Mỹ: Hình ảnh khất thực hiếm có tại Tp Chicago

Chicago là thành phố lớn thứ ba của Mỹ sau New York và Los Angeles. Chicago theo tiếng thổ ngữ của những bộ lạc da đỏ ở bang Illinois là Shikaakwa, có nghĩa là những cánh đồng tỏi tây. Thành phố này được mệnh danh là thành phố của gió (windy city) vào năm 1876 bởi tờ nhật báo Cincinatti. Sau đó, từ năm 1880, Thời báo New York đã dùng tên này và Windy City đã trở thành “nick name” của Chicago.

Mỹ: Hình ảnh khất thực hiếm có tại Tp Chicago

Một hình ảnh hiếm có trên đất nước Mỹ. Hình ảnh hòa bình trong màu áo giải thoát.

Mỹ: Hình ảnh khất thực hiếm có tại Tp Chicago

Khất thực tiêu biểu, tái hiện lại thời Đức Phật còn tại thế. Khi người xuất gia vật quý giá nhất chỉ có 3 y và một bình bát.

Mỹ: Hình ảnh khất thực hiếm có tại Tp Chicago

Phật tử chuẩn bị phẩm vật dâng cúng chư Tăng

Mỹ: Hình ảnh khất thực hiếm có tại Tp ChicagoMỹ: Hình ảnh khất thực hiếm có tại Tp ChicagoMỹ: Hình ảnh khất thực hiếm có tại Tp Chicago

Những vị Tăng theo truyền thống phái Bắc Tông.

Mỹ: Hình ảnh khất thực hiếm có tại Tp Chicago

Chư Tăng đa số là người Việt Kiều, sống và tu học tại đất nước Mỹ


Mỹ: Hình ảnh khất thực hiếm có tại Tp Chicago

Sau khi khất thực xong chư Tăng về thọ thực tại công viên gần bờ biển Chicago


Chờ Một Chút