• Mẫu giấy Khoán Đồng Tử

    Mẫu giấy Khoán Đồng Tử
    Trong dân gian, khi đứa trẻ sinh ra phạm vào giờ hung như: Giờ thiết xà, giờ kim tỏa, giờ Quan sát, người ta thường đem lên chùa bán khoán Đức Ông, thường thì xưa và nay người ta bán khoán cho Đức Ông ở chùa có tượng mặt đỏ, trùm vải đỏ, trông nghiêm nghị đầy thần khí, đặt trên bệ thờ phía tay ...
  • Mẫu xin đổi tên chùa

    Mẫu xin đổi tên chùa
    Văn bản, hồ sơ giấy tờ liên quan đến Phật giáo đăng tải trên các trang mạng phổ cập đến mọi người còn hạn chế và bất tiện. Có nơi vùng sâu vùng xa rất khó để có những mẫu này, có người phải chạy đến VP BTS hơn cả 100 km mới có giấy tờ, hồ sơ. Phật học đời sống xin giới thiệu đến bạn đọc khắp nơi, tù...