Post: :

Người đứng đầu truyền thống Gelugpa của Phật giáo Tây Tạng đã viên tịch vào tối 21-4 tại Bệnh viện Max ở New Delhi.