Post: : Admin

Phòng thiết kế Phật giáo, Phật học đời sống xin giới thiệu bộ lịch treo tường Phật giáo 2017. Chủ đề chú tiểu hồn nhiên, được in trên giấy couché. Size: 35x70 (13.8x27.5 inch) . Mã số PHĐS 17A Lịch lò xo 7 tờ: Giấy couché 200gsm trọng lượng: 100 cuốn/38kg/83,7 lb
Mã số PHĐS 17B. Lịch nẹp chiếc 7 tờ: Giấy couché 100gsm trọng lượng: 100 cuốn/22kg/48,5 lb.

Lịch treo tường Phật giáo 2017

Mẫu lịch treo tường Chùa Vĩnh Phúc xuân 2017

Lịch treo tường Phật giáo 2017Lịch treo tường Phật giáo 2017Lịch treo tường Phật giáo 2017Lịch treo tường Phật giáo 2017Lịch treo tường Phật giáo 2017Lịch treo tường Phật giáo 2017

Bạn cần in ấn lịch, liên hệ: 01246.080.080


Thu Thảo - Hương Trang