Post: :

Năm Bồ tát lên mười bảy tuổi, theo phong tục thời bấy giờ, Bồ tát kết duyên với công chúa Da Du Đà La, sau này hạ sanh được một người con trai là La Hầu La.Ngoài Da Du Đà La, Bồ tát còn kết duyên với hai bà phi kháclà Gia Duy Đàn, con của Bà la môn Di Thị và Lộc Giả, con của Thích trưởng giả.Vua Tịnh Phạn xây cất cho ba vương phi ba tòa điện các, mỗi tòa đều có hai vạn thểnữ hầu hạ. Tuy sống trong cảnh vật chất đầy đủ, kẻ hầu người hạ suốtngày, nhưng trên khuôn mặt Bồ tát chưa bao giờ nở một nụ cười. Thích Nguyên Liên (Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)