Post: : Admin

Câu hỏi: Xin quý sư cho con biết về tang chế trong Phật giáo nguyên thủy một cách đầy đủ và rõ nét được không ạ? Vì con đang thắc mắc không biết có những lễ nghi, sự chuẩn bị nào trong tang chế Phật giáo nguyên thủy. Con cám ơn quý sư. Chúc quý sư an lạc.Con xin được hỏi là thiền khi động thì không thể diệt trừ hoàn toàn được tham, sân, si... mà phải kết hợp với thiền khi tĩnh mới diệt trừ tận gốc tham, sân, si... con nhận thức như vậy có đúng không ạ?

Trả lời: Tang lễ theo Phật giáo nguyên thủy rất đơn giản, phần nhập quan và lễ tang thì nên giao cho công ty mai táng lo theo phong tục của mỗi địa phương, sau đó thỉnh chư Tăng đến tụng kinh quán tưởng sự chết, gia chủ đặt bát hoặc trai Tăng cúng dường để hồi hướng cho người quá vãng trong vài ngày, rồi tang gia tiễn đưa linh cửu vào lò thiêu hoặc đến nghĩa địa mai táng.