Post: : Admin

Sáng ngày 16/07/2016, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tường,  trụ trì chùa Bửu Quang (Q8-TP.HCM) cùng môn đồ pháp quyến đã thành kính, trang nghiêm, long trọng tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 24, cúng dường trai tăng, tưởng niệm ân sư ngày cố Hòa thượng Thích Thiện Kỷ viên tịch.Lễ húy kỵ lần thứ 24 cố HT.Thích Thiện Kỷ

Đến chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thiện Lương - Trưởng BTS PG Q8; Hòa thượng viện chủ chùa Phổ Đà Sơn - Chứng minh BTS PG Q8; Hòa thượng viện chủ chùa Thiên Phước - Chứng minh BTS PG Q8; Hòa thượng Thích Huệ Hải - Chứng minh Tông Môn Tịnh Độ Non Bồng, cùng Chư tôn thiền đức Tăng, Ni trong BTS PG quận 8, trụ trì các tự viện và quý Phật tử đến từ các đạo tràng trên địa toàn thành phố về đảnh lễ, tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Kỷ.

Lễ húy kỵ lần thứ 24 cố HT.Thích Thiện Kỷ

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni đã dâng hương tưởng niệm và đảnh lễ Giác linh cố Hòa thượng. Tiếp theo, chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể đại chúng nhất tâm cầu nguyện cho giác linh Hoà thượng cao đăng cõi Phật.

Lễ húy kỵ lần thứ 24 cố HT.Thích Thiện Kỷ

Được biết, cố Hòa thượng Thích Thiện Kỷ trong suốt quãng đời hành đạo, cố Hòa thượng đã khai sơn và trùng kiến nhiều ngôi Tam Bảo như: Chùa Bửu Quang (Q8, TP.HCM), chùa Bửu Châu (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi)... Hòa thượng cũng đã thành lập nhiều đạo tràng, tạo duyên lành để bá tánh quy ngưỡng Tam bảo, tu tập Chánh pháp, hướng thiện - góp phần xây dựng con người và xã hội theo tiêu chí tốt đạo đẹp đời.

Lễ húy kỵ lần thứ 24 cố HT.Thích Thiện KỷLễ húy kỵ lần thứ 24 cố HT.Thích Thiện KỷLễ húy kỵ lần thứ 24 cố HT.Thích Thiện KỷLễ húy kỵ lần thứ 24 cố HT.Thích Thiện Kỷ

Thay mặt cho môn đồ pháp quyến, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tường đã dâng lời tác bạch cúng dường lên chư tôn đức về tham dự buổi lễ. Hòa thượng Thích Thiện Lương thay mặt cho chư tôn đức ban lời đạo từ tán dương công hạnh của cố Hòa thượng.

Lễ húy kỵ lần thứ 24 cố HT.Thích Thiện Kỷ

Cũng nhân dịp này, Ban tổ chức Chương trình khảo sát và công bố " Top 100 điểm du lịch văn hóa tâm linh tiêu biểu" đã trao tặng Bảng Vàng công nhận chùa Bửu Quang là Top 100 điểm du lịch văn hóa tâm linh tiêu biểu khu vực phía Nam.


Đặng Hải