Post: : Admin

Kính thưa Thầy, Con xin phép Thầy cho gia đình con được hỏi một câu không liên quan đến Phật Pháp. Khi lập bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên trong nhà, chúng con có nên chọn hướng tốt, xấu không thưa Thầy? Bà nội các cháu muốn bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên phải hướng ra cửa chính mới tốt, nếu không sẽ không được gia hộ, con cháu không may mắn. Lập bàn thờ gia tiên có nên chọn hướng tốt xấu?

Lập bàn thờ gia tiên có nên chọn hướng tốt xấu?

Con lại thấy thờ như vậy không được vì không thích hợp với cấu trúc căn nhà. Con chọn một chỗ thích hợp và tiện cho sinh hoạt gia đình hơn thì bà không chịu. 

Thưa Thầy, con hiểu thờ Phật là để nhớ và làm theo những gì đức Phật chỉ dạy; còn thờ gia tiên là để mình nhớ đến công ơn của ông bà, đơn giản thế thôi. Nếu như thờ Phật hay thờ ông bà mà còn có tốt có xấu thì con sẽ không thờ ai cả cho đỡ rắc rối. Chồng con muốn con hỏi để xin Thầy chỉ dạy, rồi từ từ giải thích với mẹ ảnh sau. Kính mong Thầy chỉ dạy chúng con, mong là bất cứ ai đang vướng kẹt về vấn đề thờ cúng và hướng nhà cũng nhờ lời chỉ dạy của Thầy hôm nay mà được sáng tỏ.
Con cảm ơn Thầy. Kính chúc Thầy khỏe mạnh và thường an vui.


Trả lời:

Thờ Phật và gia tiên đúng là chỉ để tỏ lòng tôn kính, tri ân như là chỗ hướng cao đẹp của tinh thần chứ không phải để được phù hộ. Nếu thờ theo hướng nhà được cũng tốt vì thấy thuận hơn, nhưng nếu không tiện thì vẫn có thể lập bàn thờ chỗ nào trang trọng nhất là được. Tất nhiên bàn thờ không nên hướng về chỗ bí và uế tạp.


Thích Nguyên Minh