Post: : Admin

Nhân mùa Phật đản kỷ niệm đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng trần, nhà thơ Trần Ngộ pháp danh Nhuận Mỹ viết tặng đến quý độc giả bài thơ ca ngợi Đức Phật.Kính mừng Phật đản PL: 2560

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2560

Chuông rền trống điểm vọng khoan thai
Khói tỏa hương thơm ngát Phật  đài
Kính lạy Thích Ca ngôi  chánh giác
Chúc mừng nhân loại đạo vàng khai
Pháp màu Diệu đế soi chân lý
Ngộ nhập vô sanh sáng bản hoài
Bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc
Ba nghìn thế giới đón Như Lai 


Trần Ngộ - pháp danh: Nhuận Mỹ