Post: : Admin

HT Thích Thái Thuận có chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ, hôm nay ngày 15/05/2016 hòa thượng đã có buổi thuyết giảng tại chùa Khánh Hỷ tọa lạc tại 10502 Orangewood Ave, Garden Grove, California 92840-1602 USA.Hoa Kỳ: HT Thích Thái Thuận thuyết giảng nhân mùa Phật đản

Đây là pháp hội đặc biệt cho Phật tử kiều bào hải ngoại cũng như người dân bản xứ, Hòa thượng đã chia sẻ về ý nghĩa Phật đản.

Hoa Kỳ: HT Thích Thái Thuận thuyết giảng nhân mùa Phật đảnHoa Kỳ: HT Thích Thái Thuận thuyết giảng nhân mùa Phật đảnHoa Kỳ: HT Thích Thái Thuận thuyết giảng nhân mùa Phật đảnHoa Kỳ: HT Thích Thái Thuận thuyết giảng nhân mùa Phật đản


Chờ Một Chút