Post: : Admin

sáng nay, 24-11 (25-10-Bính Thân), Ban Tổ chức tang lễ Đức Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN - cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Bình trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm tại chùa Sắc tứ Long Sơn (TP.Nha Trang, Khánh Hòa).- Video: Lễ cung tống kim quan cố HT Thích Thiện Bình nhập bảo tháp 

- Trường TCPH Khánh Hòa đốt nến tưởng niệm giác linh HT Thích Thiện Bình
- Tiểu sử trưởng lão HT Thích Thiện Bình

Hàng ngàn người kính bái biệt HT Thích Thiện Bình tại lễ nhập bảo thápHàng ngàn người kính bái biệt HT Thích Thiện Bình tại lễ nhập bảo thápHàng ngàn người kính bái biệt HT Thích Thiện Bình tại lễ nhập bảo tháp


Hương Vân