Post: :

Nội, Chùa HòaPhúc, thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội tổchức Khóa Tu Mùa Hè năm 2017 với chủ đề “TRỞ VỀ CHỐN BÌNH YÊN”LẦN II