• Nguyện tiếp bước chân Thầy

    Nguyện tiếp bước chân Thầy

    Thầy đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt của bao nhiêu là bạn trẻ, có người cùng lứa tuổi, có người nhỏ hơn hoặc lớn tuổi hơn Thầy. Con đường thật dài, chỉ có mình Thầy là không bỏ...