Post: : Admin

Đại lễ Phật đản - Vesak 2016 năm nay được nhà nước Singapore đăng cai tổ chức, mọi công việc được Ban tổ chức đã sẵn sàng, vừa qua có buổi hòa nhà Phật giáo mừng Đại lễ Vesak 2016.
Từ cuộc họp chúng tôi đã có với các thành viên Tăng và cư sĩ đại diện của các ngôi chùa khác nhau trong khu vực Greater Toronto . Cuộc họp diễn ra vào ngày 07 tháng 3 năm 2016 tại chùa Fo Guang Shan Toronto.


Đại lễ Phật đản liên hiệp quốc Vesak 2016 sẽ được tổ chức tại Quảng trường Mississauga Celebration vào ngày 28 tháng 5 năm 2016. Dưới đây là lời mời họp lập kế hoạch gần đây chúng tôi nhận được thư mời của Liên hiệp quốc.

Kính thưa Hòa thượng trụ trì, Hòa thượng Abbesses và đại diện Lay Temple.
Vesak 2016, ba ngôi chùa tổ chức (West End, Fo Guang và Kwok Phật Ching ngôi chùa ở Mississauga & Toronto) có đặc quyền của tổ chức Đại lễ Phật đản: Phật Đản Celebration 2016 tại Celebration Mississauga Square vào ngày 28 tháng năm, năm 2016. Các địa điểm được xác nhận; thời gian được xác nhận vì vậy đây là một sự kiện đi. Chúng tôi mời tất cả các chùa Phật giáo trong khu vực Greater Toronto, Peel, Halton, York và các khu vực khác cùng tham gia vào sự kiện công cộng này. Cuối ba năm cử hành này ra tốt đẹp với sự tham gia của khoảng 7000 người dân cùng với khoảng 100 tăng ni của tất cả các truyền thống Phật giáo và với sự hiện diện của Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng liên bang và cấp tỉnh, các nghị sĩ, MPP và các thành viên của corp ngoại giao. Dưới đây là một liên kết đến các video clip và hình ảnh: https://www.facebook.com/vesakcelebration?ref=hl và http://www.vesakcelebration.com/

Ban tổ chức đã kêu gọi một cuộc họp vào thứ Hai 07 tháng 3 2016 lúc 07:00 (sắc nét) tại chùa Fo Guang Shan Toronto tọa lạc tại 6525 Millcreek Dr., Mississauga, ON L5N 7K6. Nếu bạn đang đến với Đại hội vui lòng cho chúng tôi biết tên và tổ chức của bạn. Vui lòng xác nhận tham dự của bạn vào thứ Hai 01 tháng 3 năm 2016 với điều phối viên của chúng tôi Michael Weldon (905-824-7647) hoặc Lucy Chang (647-219-3128) bằng cách viết cho vesakcelebration@gmail.com.

Ban tổ chức cuộc họp diễn ra vào ngày 07 tháng 3 năm 2016 tại chùa Fo Guang Shan Toronto.
Các mục tiêu trong cuộc họp là để xác định mức độ quan tâm của bạn và thảo luận về cách chúng tôi có thể hợp tác trong các mục tiêu của chúng tôi.
Trong tên của Đức Phật, chúng ta hãy đến với nhau để kỷ niệm sinh nhật của mình như là một cộng đồng.
Với nhiều phước lành,


Mục sư Tiến sĩ Bhante Saranapala Michael Weldon
Chủ tịch, Ban tổ chức phối, Tổ chức các Ủy ban
Thay mặt cho Ven. Dhammawasa Ven. Yungku Ven. Jian ZongAbbot tu viện trưởng tu viện trưởng, Đền West End Phật giáo chùa Fo Guang Shan Đền Ching Kwok


Trần Trần (theo GAT Vesak)