Post: : Admin

Golden Rock ta đã về chơi ,
Bình minh thức dậy, hát lời điệu ru.
Xua tang màng lưới mê mừ,
Trong tâm ái nhiễm, lối tu em vào .Chân đi giáp mặt nơi nao?
Lạc bao nhiêu kiếp, phương nào trầm luân.
Bây chừ ngộ tỉnh ra dần,
Nhờ lời Tăng dạy, muôn phần kết giao.

Em về Miến Điện tự hào,
Hòn Thiên thạch giữa, đi vào sử thi .
Thiên đàn hoá sạch lưu ly, 
Xoá ô nhiễm giữa, sầu bi tang bồng.

Mây trôi đỉnh rock ôn hồng,
Làng tia nắng mới, chiếu hòn đá thiên.
Em về vạn nẽo vô biên,
Về trong tâm Phật, tịnh thiền nhân gian .

Đá vàng thiên thu

Cheo leo thiên xứ trao ban,

Rước Tóc Phật hiến, Đá Vàng thiên thu.
Bồng lai tiên cảnh Huân tu,
Em về an trú, bây chừ tâm an.

Giữa đời nắng chói mưa chang,
Giữa huyền đỉnh lộng, nhịp đàn ru ca.
Vàng y kết nguyện hằng xa,
Rong chơi vạn lối, ta bà vô tranh.

Cảm tác tại hòn đá vàng Gloden Rock,
Miến Điện.
Vào buổi sáng bình minh thức dậy.
Cảnh đẹp sinh tình rong chơi bụi hồng.


Tk : Thích Minh Thế 

27 - 05 - 2016