Post: : Admin

Ta về núi vải nằm chơi,
Để duyên của gió, hát lời điệu ru .
Để tâm an lạc chuyên tu,
Để tình ngủ lại, nghỉ từ bình yên.Ta về núi vải tham thiền ,
Để thân gạn sạch , vết phiền ngày xưa .
Lá xanh núi thẩm nắng mưa , 
Lời kinh dâng Phật , chuyển từ lầm mê .

Núi thị vải

Bao năm có dịp trở về ,

Ôn tình Đạo sỹ , không hề xa xăm .
Từ Hàn phố thị ghé thăm ,
An cốc núi vải , bao năm tu trì .

Vang danh hiệu Phật A Di ,
Con về thăm Phật , nguyện trì Pháp hoa .
Mở thêm tịnh cảnh trong ta .
Bình yên một cõi , thiêng Hà Phật tâm.

Cảm tác tại cốc tịnh duyên núi Thị Vải , ngày 1/9/Bính thân 

Tỳ Kheo Minh Thế