Post: : Admin

Kính thưa Thầy! Con có vài câu hỏi như sau: - Khi tâm có tác ý muốn làm điều gì đó như lấy vật dụng, mặc áo lạnh... thì thân được hỗ trợ của Tứ đại thực hiện điều đó.Khi thân bị đau bệnh thì tâm có tác ý muốn không đau nhưng thân không làm được. 
Con vẫn còn chưa hiểu rõ sự liên kết giữa thân và tâm. Mong Thầy giảng giải thêm.
- Khi một người biết làm việc thiện lành trong đời sống, giữ 5 giới, vậy có cần nghiên cứu thêm về Vi Diệu Pháp? Có cần học sâu thêm về Thiền Tứ Niệm Xứ? Vì con thường được khuyên "tu đâu cho bằng tu nhà, Thờ Cha kính Mẹ mới là chân tu", biết như thế là đã đủ sống trong kiếp này.
Con cám ơn Thầy.

Có cái thân phục tùng tâm


Trả lời:

- Có cái thân phục tùng tâm, có cái thân không phục tâm do đó con phải biết muốn điều gì được, điều gì không được.

- Nếu con sống thường biết mình thì tất cả Tứ Niệm Xứ, Vi Diệu Pháp đều có trong đó, con không cần học ở bên ngoài.


BBT