• “Không hận, giữa hận thù!”

    “Không hận, giữa hận thù!”
    “Gia đình tôi mang ơn, ghi nhớ tấm lòng bạn đọc gần xa, tôi vẫn trích lãi ngân hàng hỗ trợ việc làm từ thiện, xây cất cầu, nhà tình thương. Chúng tôi luôn tâm niệm sau này hai cháu lớn lên có việc làm ổn định, khoản thu lợi từ đất ruộng, từ lãi ngân hàng sẽ đóng góp lại cho những việc làm từ thiện, ...
  • Đi về phía mùa Xuân

    Đi về phía mùa Xuân
    Mùa đông mới đi qua quá nửa thôi, vậy mà hoa mai đã sớm nở rộ trên cành. Năm nay thời tiết mùa đông đến giờ này vẫn chưa có đợt nào rét đậm, đột nhiên có những ngày oi bức giống như ngày nắng hạ, người ta bảo thời tiết thay đổi một cách lạ thường, chưa mùa đông nào như mùa đông năm nay.