Post: : Admin

Do bệnh duyên, Hòa thượng Thích Thiện Thanh đã thu thần viên tịch vào lúc 07giờ00 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 26 tháng 4 năm Bính Thân) tại Chùa Vạn Linh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.Cáo phó HT. Thích Thiện Thanh viên tịch


- Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An

- Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:


HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN THANH:

- Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Namtỉnh Long An;

- Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An;

- Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Nguyên Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An;

- Viện chủ Chùa Vạn Linh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Do bệnh duyên, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 07giờ00 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 26 tháng 4 năm Bính Thân) tại Chùa Vạn Linh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trụ thế : 78 năm, Hạ lạp : 51 năm


- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 13giờ30, ngày 01.6.2016 (26.4.Bính Thân) tại chùa Vạn Linh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Kim quan Hòa Thượng được tôn trí tại Chùa Thiên Châu – Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, số 101 Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 08giờ00 ngày 02.6.2016 (27.4.Bính Thân).

- Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 07giờ30, ngày 05 tháng 6 năm 2016 (ngày 01 tháng 5 năm Bính Thân), sau đó cung tống kim quan nhập Bảo tháp tại khuôn viên Chùa Vạn Linh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


PV