Post: : Admin

Như tin đã đưa, lễ tang cố HT Thích Minh Hiển diễn ra 5 ngày, tại Tu viện Bát Nhã khu phố Vạn Hạnh - thị trấn Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.- BRVT: Lễ nhập kim quan Hòa Thượng Thích Minh Hiển

Tiếp sau lễ viếng và đảnh lễ của phái đoàn BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do HT. Thích Quảng Hiển, trưởng BTS tỉnh làm trưởng đoàn; Các phái đoàn của BTS GHPGVN huyện thị trực thuộc tỉnh và cơ quan nhà nước tiếp tục dâng hương - tưởng niệm giác linh cố Hòa thượng Thích Minh Hiển, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, viện chủ Tu viện Bát Nhã.

HT. Thích Quảng Hiển, trưởng BTS GHPGVN tỉnh niêm hương

HT. Thích Quảng Hiển, trưởng BTS GHPGVN tỉnh niêm hương

Phái đoàn Cựu tăng ni sinh Lớp Trung cấp khoá III - Cao đẳng khoá IV Trường cao trung PH Đại Tòng Lâm

Phái đoàn Cựu tăng ni sinh Lớp Trung cấp khoá III - Cao đẳng khoá IV Trường cao trung PH Đại Tòng Lâm

BTS GHPGVN Tp. Bà Rịa viếng tang

Phái đoàn Huyện uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Tân Thành viếng tang

BTS GHPGVN Tp. Bà Rịa viếng tang

BTS GHPGVN Tp. Bà Rịa viếng tang

Ban TTXH Ban TS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu viếng tang

Ban TTXH Ban TS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu viếng tang

Ký sổ tang

Ban GH và GV Trường THPT Phú Mỹ viếng tang

Nghi thức cúng Phật và cung tiến giác linh cố HT Thích Minh Hiển

Nghi thức cúng Phật và cung tiến giác linh cố HT Thích Minh Hiển

Linh mục Giuse Nguyễn Đức Lục cùng Ban hành giáo GX Hoà Bình Đồng Nai viếng tang

Linh mục Giuse Nguyễn Đức Lục cùng Ban hành giáo GX Hoà Bình Đồng Nai viếng tang

Các phái đoàn viếng tang cố HT Thích Minh HiểnCác phái đoàn viếng tang cố HT Thích Minh Hiển

Phái đoàn BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do HT Thích Toàn Đức tưuởng đoàn viếng tang

Các phái đoàn viếng tang cố HT Thích Minh Hiển

Các phái đoàn viếng tang cố HT Thích Minh Hiển

Ni chúng các chùa thuộc huyện Xuyên Mộc


Quảng Chuyên