Post: : Admin

Sáng 23 ra đầu ngõ tôi gặp cây bông cây cây bông vạn thọ. Bông vạn thọ dáng hơi to to, mùi hương đơn sơ mà nồng ấm, bống vạn dáng hơi cao sang, mà ai cũng tìm mua về cho xuân đến nhà. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm bông vạn thọ do Ca sĩ Thu Phương trình bày.