Post: : Admin

Trước đó ngày 12/08/2016, Đại lễ dâng Pháp y - Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Thanh Quang, xã Tiến Hưng, Thị xã Đồng xoài tỉnh Bình Phước diễn ra trong sự trang nghiêm và thành kính.Bình Phước Chùa Thanh Quang mừng lễ Báo Hiếu

Buổi lễ ý nghĩa này có sự thương tưởng chứng minh của Hòa thượng Thích Nhuận Thanh-trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước cùng quý chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo tỉnh Bình Phước và chư tôn đức Tăng Ni chứng minh và thiện nam tín nữ Phật tử các giới tham dự.

Bình Phước Chùa Thanh Quang mừng lễ Báo Hiếu

Phật tử các giới trên đầu đội pháp y để dâng cúng quý chư Tăng Ni sau ba tháng an cư kiết hạ. Ảnh: Phước Ngô

Theo truyền thống của người Phật tử theo đạo Phật, sau ba tháng an cư kiết hạ, ngày Phật hoan hỷ, ngày chư tăng Tự tứ, ngày Diêm Vương xá tội vong nhân. Phật tử tâm thành sắm sửa phẩm vật dành dâng cúng chư Tăng Ni, nhằm hộ trì Phật pháp, chư tăng an tâm tu học, cùng là pháp hội, tích lũy phước đức cầu nguyện đến ân nhân quá vãng nhiều đời, nương nhờ phước báu này mà sanh về cõi lành.


Phước Ngô