Post: : Admin

Sáng nay, ngày 14/5/2017 (19/4/Đinh dậu) chùa Lạc Thiện, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước tổ chức đại lễ rót đồng đúc Đại Hồng chung 1 tấn.Chứng minh lễ đúc chuông có: Đại Đức Thích Minh Hậu - trưởng Bts GHPGVN huyện Bù Gia Mập cùng Tăng ni trong và ngoài huyện Bù Gia Mập, chính quyền huyện Bù Gia Mập, xã Đa Kia, xã Phước Minh - và gần 1000 Phật tử xa gần về tham dư - Đại Đức Thích Chiếu Lượng trụ trì chùa Lạc Thiện.

Bình Phước: Chùa Lạc Thiện đúc đại hồng chung 1 tấn

Được biết đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Phước được đúc chuông tại chùa. Quả chuông nặng 1 tấn do bà con Phật tử hỷ cúng.

Bình Phước: Chùa Lạc Thiện đúc đại hồng chung 1 tấn

Các lò đang nấu đồng chuẩn bị rót

Bình Phước: Chùa Lạc Thiện đúc đại hồng chung 1 tấn

Phật tử đến tham dự, vui mừng ghi lại khoảnh khắc khi đến chùa dự lễ.

Bình Phước: Chùa Lạc Thiện đúc đại hồng chung 1 tấn

Chư tôn giáo phẩm chấp tay niệm Phật chú nguyện lễ đúc đại hồng chung chùa Lạc Thiện

Bình Phước: Chùa Lạc Thiện đúc đại hồng chung 1 tấn

Phật tử các giới tham dự

Bình Phước: Chùa Lạc Thiện đúc đại hồng chung 1 tấn

Quan Âm lộ thiên chùa Lạc Thiện


Thượng Kiều / Phật học đời sống