Post: : Admin

Băng rôn Phật đản, paner, thiết kế Phật giáo là nét đặc trưng cho mùa Phật đản, mùa của nhân loại tưởng nhớ ngày Đức Phật đản sanh. Ngày trần gian mở hội đón mừng Đức Thế Tôn giáng trần, có nhiều cách gọi khác nhau nhưng vẫn thường gọi chung là ngày đản sanh.Băng rôn Phật đản

Băng rôn Phật đản

Băng rôn Phật đản

Băng rôn Phật đản, paner, thiết kế Phật giáo

Băng rôn Phật đản, paner, thiết kế Phật giáo

Băng rôn Phật đản

Băng rôn Phật đản, paner, thiết kế Phật giáo

Băng rôn Phật đản

Băng rôn Phật đản

Quý vị cần in ấn liên hệ: 0122.771.9559


Gia Linh - PV